ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2564 อบต.ท่าลี่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลท่าลี่ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมเครือข่ายแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ประจำปี 2564 ณ วบ้านไร่ภูคูนคำ หมู่

วันที่  14 กันยายน 2564 อบต.ท่าลี่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลท่าลี่ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมเคครือข่ายแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ประจำปี 2564 ณ วบ้านไร่ภูคูนคำ  หมู่ 4 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th