ภาพกิจกรรม

จัดเตรียมสถานที่กักตัว เพื่อเตรียมรองรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ได้ดำเนินการทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่กักตัว เพื่อเตรียมรองรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม ณ บริเวณศูนย์อาหาร OTOP อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th