ภาพกิจกรรม

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลา)

วันที่ 27 พ.ค. 2564 อบต.ท่าลี่ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดเลย อำเภอท่าลี่ ดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลา) ณ อ่างเก็บน้ำลาดปู่ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โดยได้รับการสนันสนุนพันธ์สัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเฉพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th