ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 พ.ค. 64 อบต.ท่าลี่ ร่วมกับ ปศุสัตว์ อ.ท่าลี่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 บ้านสวัสดิ์พัฒนา หมู่ที่ 4
 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th