ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 พ.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ฝ่ายปกครอง ร่วมกับ รพ.ท่าลี่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 18 พ.ค.64
- เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับ รพ.ท่าลี่ ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้สูงอายุชาวบ้านโนนสว่าง ม.1 ต.ท่าลี่ ให้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
- เวลา 10.00 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านยาง  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้สูงอายุชาว
บ้านวังขาม ม.6 ต.ท่าลี่ ให้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19  สร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวกในการจองวัคซีน กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th