วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล นายอำเภอท่าลี่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย


วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล นายอำเภอท่าลี่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

06/01/2022

33

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th