ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ขอประชาสัมพันธ์  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

 

 

28/12/2021

36

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th