ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย


 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่  เรื่อง  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

28/11/2021

61

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th