วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายถาวร ศรีลุนช่าง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายสถาพร กุตัน ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายถาวร ศรีลุนช่าง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายสถาพร กุตัน ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

11/11/2021

33

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th