ประกาศการให้บริการนอกเวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ


ประกาศการให้บริการนอกเวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ

05/10/2020

34

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th