กิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งปลอดโควิด – 19 (หมู่บ้านสีฟ้า)


กิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งปลอดโควิด – 19 (หมู่บ้านสีฟ้า) ณ วัดโพนสวรรค์ บ้านน้ำกระโทม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมี นายพงษ์ธณนท์ ปัญญาประชุม นายอำเภอท่าลี่ เป็นประธานในพิธีฯ

06/09/2021

131

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th