อบต.ท่าลี่ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาจังหวัดเลย และผลยืนยันว่าเป็นโควิด-19 ที่อาศัยอยู่จังหวัดอื่น หากต้องการมารักษาตัวที่จังหวัดเลย


อบต.ท่าลี่ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาจังหวัดเลย และผลยืนยันว่าเป็นโควิด-19 ที่อาศัยอยู่จังหวัดอื่น หากต้องการมารักษาตัวที่จังหวัดเลย ให้ติดต่อตามอำเภอที่ตนเองมีที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามด้านล่างนี้

03/08/2021

196

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th