ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 1


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 1

28/11/2019

190

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th