รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563


รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563

19/03/2020

189

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th