ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

20/04/2020

203

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th