การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

19/12/2019

200

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th