ตรวจสอบข้อเท็จจริงร้องทุกข์กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการเผาขยะหลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปี พ.ศ. 2563


ตรวจสอบข้อเท็จจริงร้องทุกข์กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการเผาขยะหลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปี พ.ศ. 2563

24/01/2020

214

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th