ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ท่าลี่ ประจำปี 2563


ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ท่าลี่ ประจำปี 2563

16/01/2020

213

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th