วันที่ 10 เมษายน 2562 อบต.ท่าลี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ยากไร้ที่ประสบความเดือดร้อน นางวิรัตน์ อภัยจิตต์ บ้านเลขที่ 55 บ้านกกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย


วันที่  10 เมษายน 2562 อบต.ท่าลี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ยากไร้ที่ประสบความเดือดร้อน  นางวิรัตน์  อภัยจิตต์ บ้านเลขที่ 55 บ้านกกก้านเหลือง  หมู่ที่ 9  ตำบลท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

10/04/2019

401

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th