วันที่ 25 เมษายน 2562 อบต.ท่าลี่ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “กิจกรรมกะลาสปาเพื่อสุขภาพ” ณ วัดวุฒาราม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย


วันที่ 25 เมษายน 2562 อบต.ท่าลี่ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  “กิจกรรมกะลาสปาเพื่อสุขภาพ”  ณ วัดวุฒาราม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

26/04/2019

437

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th