วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จัดกิจกรรม แจกทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านชลประทาน หมู่ 7 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย


วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จัดกิจกรรม  แจกทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย  ณ บ้านชลประทาน หมู่ 7 ตำบลท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย

22/08/2020

443

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th