อบต.ท่าลี่ออกรับซื้อขยะตามโครงการกองทุนธนาคารขยะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าลี่ ณ บ้านยาง หมู่ที่ 5 และบ้านชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย


วันที่ 24 มิถุนายน 2563 อบต.ท่าลี่ออกรับซื้อขยะตามโครงการกองทุนธนาคารขยะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าลี่ ณ บ้านยาง หมู่ที่ 5 และบ้านชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

25/06/2020

479

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th