วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.ท่าลี่จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุอุโมงค์ บ้านยาง หมู่ 5 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.ท่าลี่จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุอุโมงค์ บ้านยาง หมู่ 5 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

02/03/2020

537

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th