ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่


ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

เอกสาร 1

เอกสาร 2

เอกสาร 3

เอกสาร 4

08/08/2019

303

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th