แบบสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน โครงการเวทีชาวบ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


23/10/2017

387

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th