ประชาสัมพันธ์ "โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการชำระภาษี ปี 2562"


ประชาสัมพันธ์ "โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการชำระภาษี ปี 2562"

22/02/2019

688

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th