วันที่ 20 ธันวาคม 2561 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร และมอบโครงการเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ปี 2562


วันที่ 20 ธันวาคม 2561 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร และมอบโครงการเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ปี 2562

24/12/2018

754

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th