ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ43-002 สายบ้านยาง - บ้านวังขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ43-002 สายบ้านยาง - บ้านวังขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร 1

เอกสาร 2

19/12/2018

349

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th