วันที่ 18 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ร่วมกับผู้นำชุมชน จัดโครงการ "องค์การบริหารส่วนตำลท่าลี่ ทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่พักรถ ถนนสายท่าลี่- ภูเรือ


วันที่ 18 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ร่วมกับผู้นำชุมชน จัดโครงการ "องค์การบริหารส่วนตำลท่าลี่ ทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่พักรถ ถนนสายท่าลี่- ภูเรือ

18/12/2018

842

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th