วันที่ 16 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ร่วมกับศูนย์ประสานการท่องเที่ยวบ้านยาง - บ้านกกก้านเหลือง ,การท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่น จัดกิจกรรมพิธีเปิดการท่องเที่ยว "ภูผาแง่ม มะค่ายักษ์" บ้านยาง - ก


วันที่ 16 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ร่วมกับศูนย์ประสานการท่องเที่ยวบ้านยาง - บ้านกกก้านเหลือง ,การท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่น จัดกิจกรรมพิธีเปิดการท่องเที่ยว "ภูผาแง่ม มะค่ายักษ์" บ้านยาง - กกก้านเหลือง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

17/12/2018

889

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th