วันที่ 12 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่และศูนย์ OTOP


วันที่ 12 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่และศูนย์ OTOP

12/12/2018

652

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th