องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รับซื้อขยะบ้านโนนสว่าง หมู่ที่่ 1 และบ้านสวัสดิ์พัฒนา หมู่ที่ 4 ตามโครงการธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าลี่


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  รับซื้อขยะบ้านโนนสว่าง  หมู่ที่่ 1 และบ้านสวัสดิ์พัฒนา หมู่ที่ 4 ตามโครงการธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าลี่

11/12/2018

697

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th