ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางดครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านยาง-บ้านวังขาม หมู่ที่ 6


ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางดครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านยาง-บ้านวังขาม หมู่ที่ 6 

27/11/2018

521

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th