แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔


แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

05/10/2017

593

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th