สายด่วน อบต.ท่าลี่


 
สายด่วน อบต.ท่าลี่ 
1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่  08-7859-9902
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่          08-7859-9902
3.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่  08-7944-9363
4. หัวหน้าสำนักปลัด 08-6238-7060

21/01/2016

432

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th