ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน อบต.ท่าลี่


ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน อบต.ท่าลี่

11/02/2016

171

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th