กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอชื่นชมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ที่สามารถปิดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอชื่นชมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ที่สามารถปิดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้

03/11/2016

541

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th