ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนขับรถและคนงานประจำรถขยะ


ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนขับรถและคนงานประจำรถขยะ

15/05/2018

564

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th