ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนขับรถและคนงานประจำรถขยะ


ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนขับรถและคนงานประจำรถขยะ

02/06/2017

537

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th