ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ ประจำปี 2557


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ ประจำปี 2557 (17 ก.ค. 2557)

17/07/2014

487

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th