ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มจุดตรวจบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1


ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มจุดตรวจบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 (15 ม.ค. 2558)

15/01/2015

570

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th