แก้ไขประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ ปี 2557


แก้ไขประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ ปี 2557 (18-07-57)

18/07/2014

518

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th