ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านท่าลี่-บ้านยาง หมู่ที่ 5 (6 ธ.ค. 2559)


ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านท่าลี่-บ้านยาง หมู่ที่ 5 (6 ธ.ค. 2559)

06/12/2016

510

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th