ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านยาง หมู่ที่ 5 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านยาง หมู่ที่ 5 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย (12 มิ.ย. 2560)

12/06/2017

568

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th