ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ส่งมอบงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ อบต.ท่าลี่


ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ส่งมอบงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ อบต.ท่าลี่ (5 ก.ค. 2560)

05/07/2017

529

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th